Chính sách hoàn trả

Thay thế dịch vụ/sản phẩm:
  • Tại thời điểm nhận địa chỉ IP, một hoặc nhiều địa chỉ không thể hoạt động để sử dụng, trong vòng một ngày, (thường là ngay sau khi liên hệ hỗ trợ) kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ thay thế địa chỉ đó bằng địa chỉ IP khả dụng hoặc loại bỏ nguyên nhân không hoạt động của họ.
  • Nếu sự cố xảy ra ngay tại thời điểm hoạt động (ngoại trừ trường hợp không thể kết nối với proxy) - thì không thể thay thế (các) địa chỉ IP.
  • Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể thay thế khu vực hoặc thành phố, trừ vào giá chênh lệch.
Hoàn lại tiền:
Có thể hoàn lại đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi mua proxy. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra càng sớm càng tốt sau khi nhận được địa chỉ IP.
Đối với các proxy Dofus và Silkroad, khoản tiền hoàn lại có sẵn trong vòng 60 phút đầu tiên kể từ khi đơn đặt hàng được xử lý. Do đó, bạn nên kiểm tra các proxy như vậy khi chúng đã được gửi.
Có thể hoàn lại một phần để khấu trừ vào chi phí của thời hạn thuê đã được sử dụng.
Số tiền tối thiểu để hoàn tiền vào ví tiền điện tử (Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin ... vv) là 100 USD.
Có thể hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  • Proxy bạn đã mua không hoạt động và không thể thay thế nó bằng proxy khác
  • Không thể kết nối với IP (tùy thuộc vào việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và xác nhận điều này từ Chuyên gia kỹ thuật)
  • Thiếu vị trí IP cần thiết
  • Thiếu IP cho mục đích sử dụng đã chọn của bạn
  • Mua IP cho mục đích bị cấm theo các điều khoản sử dụng trên trang web của chúng tôi điều khoản sử dụng

Quan trọng! Nếu việc chặn / cấm IP xảy ra do các hành động do bạn trực tiếp thực hiện trong quá trình sử dụng địa chỉ IP, chúng tôi có quyền không thực hiện thay thế. Để tránh những trường hợp như vậy, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tự làm quen với chính sách trang web / dịch vụ mà bạn định sử dụng địa chỉ của chúng tôi.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng khi bạn yêu cầu hoàn lại tiền, nếu bạn từ chối mua hàng, việc hoàn tiền chỉ có thể được thực hiện đối với cùng một thẻ ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán đã thực hiện thanh toán.

Chúng tôi đảm bảo hiệu suất chính xác cho các mục đích mà bạn đã chỉ định khi mua proxy, vì vậy, nếu bạn đã mua proxy, ví dụ: cho Telegram và nó hoàn toàn hoạt động và không hoạt động trên Instagram, thì đây không phải là lý do để thay thế.